Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa.
Ekoedukacyjna ścieżka, quest, banki genów dawnych odmian...
z sercem tworzone przez młodzież i seniorów z Pogórza Dynowskiego.

Drugie spotkanie 2017

Drugie spotkanie otwarte przeprowadzone zostało przy kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Manasterzu, w dniu dorocznego święta patronki parafii: 25 listopada 2017 r. Odpust parafilany gromadzi wiele osób, również z okolicznych miejscowości. Pod koniec roku kalendarzowego jest to najlepszy z możliwych terminów prezentacji społeczności loklanej naszej inicjatywy.