Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa.
Ekoedukacyjna ścieżka, quest, banki genów dawnych odmian...
z sercem tworzone przez młodzież i seniorów z Pogórza Dynowskiego.

Spotkania otwarte 2017

Spotkania otwarte miały na celu przybliżenie działań prowadzonych w ramach projektu „Międzypokoleniowa współpraca na rzecz utworzenia ekoedukacyjnej ścieżki z elementami gry terenowej (questingu) w gminie Jawornik Polski”. Wiedza na temat ochrony tradycyjnych sadów i dawnych odmian drzew owocowych upowszechniana była poprzez konkursy z drobnymi nagrodami.
Spotkanie nr 1 Spotkanie nr 2