Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa.
Ekoedukacyjna ścieżka, quest, banki genów dawnych odmian...
z sercem tworzone przez młodzież i seniorów z Pogórza Dynowskiego.

Zobacz

W tym miejscu udostępniamy dokumentację fotograficzną z najważniejszych prac wspólnie prowadzonych w terenie - z seniorami, dziećmi i młodymi ludźmi - dla ratowania tradycyjnych sadów i ochrony dawnych odmian drzew owocowych na Pogórzu Dynowskim. Działania podjęte w 2017 r. inaugurujące programu „Ratujmy Tradycyjne Sady” obejmowały przede wszystkim:
Wycieczka studyjna do Arboretum w Bolestraszycacj Badania terenowe
Tworzenie questu Spotkania otwarte