Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa.
Ekoedukacyjna ścieżka, quest, banki genów dawnych odmian...
z sercem tworzone przez młodzież i seniorów z Pogórza Dynowskiego.

Banki genów "in situ"

Niebawem w tym miejscu opublikujemy relacje z utworzonej przez nas ścieżki ekoedukacyjnej "Zakochaj się w dawnych odmianach". 

Ścieżka prowadzi po wybranych tradycyjnych sadach, w których rozpoczęliśmy proces identyfikacji dawnych odmian. Dodatkowo właściciele sadów zgodzili się na stworzenie z ich sadów lokalnych banku genów "in situ".