Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa.
Ekoedukacyjna ścieżka, quest, banki genów dawnych odmian...
z sercem tworzone przez młodzież i seniorów z Pogórza Dynowskiego.

Pomysł

Pomysł projektu zrodził się kilka lat temu z fascynacji, założycieli Fundacji „Tradycyjna Zagroda”, dawnymi odmianami drzew owocowych i tradycyjnymi, przydomowymi sadami. Dzięki nawiązanym kontaktom z pionierami zachowania dawnych odmian drzew owocowych ta fascynacja z biegiem czasu, stopniowo przekształciła się w program „Ratujmy Tradycyjne Sady”.
Pierwszą poważną inspiracją była dla nas wizyta w odległym (ok. 600 km od Pogórza Dynowskiego) Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskim i Nadwiślańskim. To była krótka kilkudniowa wizyta i jednocześnie bardzo intensywny czas, który dobrze wykorzystaliśmy na przyglądnięcie się przeprowadzonym na terenie Zespołu badaniom i identyfikacji starych odmian. Jeszcze ważniejsze okazało się spotkanie z Panem Dyrektorem Zespołu dr inż. Jarosławem Pająkowskim, który podzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem zawodowym. To było dla nas odkrywcze i zachwycające, że „Komuś” się chce i to „chcenie” ukonkretnia. W drodze powrotnej tylko marzyliśmy o podobnych działaniach na Pogórzu Dynowskim.
Druga inspiracja przyszła z Arboretum i Zakładem Fizjografii w nieodległych (ok. 40 km od Manasterza) Bolestraszycach k/Przemyśla. Duże pozytywne wrażenie zrobił na nas projekt badawczy dawnych odmian na terenie Galicji (dawnej II Rzeczpospolitej, po stronie obecnej granicy Polski i Ukrainy). W Arboretum powstały sady zachowawcze dawnych odmian z wielu zrealizowanych badań w terenie.

Dzięki tym kontaktom, spotkaniom i współpracy nasze fascynacje i marzenia zaczęły się przekształcać w plan podobnej inicjatywy na terenie Pogórza Dynowskiego. Ponieważ nie jesteśmy instytucją Państwową (jak Zespół Parków czy Arboretum), to szukaliśmy takiej formuły, która bardziej pasuje do organizacji pozarządowej typu non-profit. Wiedzieliśmy, że nasze działania musimy prowadzić zupełnie inaczej, bo mała organizacja, działająca od dotacji do dotacji, ma swoje poważne ograniczenia.
Program "Ratujmy tradycyjne sady"Nasze działania ochrony dawnych odmian drzew owocowych postanowiliśmy budować na fundamencie współpracy międzypokoleniowej: seniorów i młodych mieszkańców Pogórza Dynowskiego. Integracja pokoleniowa jest najlepszym – według nas – pomysłem na ratowanie dawnych odmian drzew owocowych i starych, przydomowych sadów.
Niedawno (w 2017 r.) znaleźliśmy sposób na zapoczątkowanie programu "Ratujmy Tradycyjne Sady". Stało się to możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Międzypokoleniowa współpraca na rzecz utworzenia ekoedukacyjnej ścieżki z elementami gry terenowej (questingu) w gminie Jawornik Polski”.

ZOBACZ DOŚWIADCZ DZIAŁAJ Z NAMI