Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa.
Ekoedukacyjna ścieżka, quest, banki genów dawnych odmian...
z sercem tworzone przez młodzież i seniorów z Pogórza Dynowskiego.

Wycieczka studyjna 2017

W 2017 r. specjalnie dla naszych ratowników tradycyjnych sadów zorganizowaliśmy wycieczkę do Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.
Jej celem oprócz integracji grupy międzypokoleniowej było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat tradycyjnych sadów oraz dawnych odmian drzew owocowych. Jak zobaczycie poniżej to nie tylko nabywanie wiedzy, ale również przynajmniej "dotknięcie i skosztowanie" praktyki identyfikacji dawnych odmian. 
Jeszcze wyjaśnienie: dla osób nieobecnych na pierwszej wyciecze (z powodu choroby lub innych ważnych powodów) zorganizowaliśmy drugi wyjazd (również z praktycznymi zajęciami w sadzie w Arboretum), dlatego na zdjęciach widać dwie pory roku.