Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa.
Ekoedukacyjna ścieżka, quest, banki genów dawnych odmian...
z sercem tworzone przez młodzież i seniorów z Pogórza Dynowskiego.

Badanie terenowe 2017

W 2017 r. dokonaliśmy wstępnego badania i identyfikacji dawnych odmian drzew owocowych w kliku wybranych tradycyjnych sadach w środkowo-północnej części Pogórza Dynowskiego, tj. w miejscowościach Manasterz i Hucisko Jawornickie, gmina Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie.
1. Sad Pani Czesławy Ferenc, Manasterz Nieważka.
2. Sad Państwa Krystyny i Tadeusza Zająców, Manasterz.
3. Sad Państwa Marii i Józefa Peszko, Hucisko Jawornickie.