Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa.
Ekoedukacyjna ścieżka, quest, banki genów dawnych odmian...
z sercem tworzone przez młodzież i seniorów z Pogórza Dynowskiego.

Sad Państwa Marii i Józefa

Ten przydomowy, tradycyjny sad został założony najprawdopodobniej pod koniec lat 40. XX w. przez Pana Władysława Peszko (ojca obecnego właściciela). Zrazy pochodzą z okolicznych sadów szczepione na dziko rosnących podkładkach jabłoni domowej przeniesionej do sadu. Obecna powierzchnia sadu pozostała niemal niezmieniona od czasu jego założenia, poza naturalnymi obumarciem kilku drzew.